• Minimálna dĺžka hesla je 6 znakov
    Heslo musí byť minimálne Veľmi slabé.
    Indikátor sily hesla